تماس با ما

آدرس: گیلان – رشت – خیابان سعدی – بازار روز – کوچه شهید نوری – ساختمان ملدینگ (جنب عکاسی همکاران) – واحد 2

شماره تماس صندوق: 01333232620 

نشانی ECE صندوق: gfund_ece@didgah.ir

آدرس ایمیل: info@gilanfund.ir

  نام و نام خانوادگیسمت سازمانیایمیلشماره تماس
  دکتر علی باستیرییس هیئت مدیرهbasti@gilanfund.ir

  01333232620
  دکتر دانیال صابر سمیعیمدیرعاملsamiei@gilanfund.ir

  01333232620
  فلورا ولیزادهمدیر اداریvalizadeh@gilanfund.ir

  09925923906
  محمدرضا پژوهندهمدیر توسعه و سرمایه گذاریpazhuhande@gilanfund.ir

  09925923907
  معراج مبرانیامدیرگروه ارزیابیmobarania@gilanfund.ir

  هنگامه عالیخانیکارشناس ارزیابیalikhani@gilanfund.ir

  طوبی حمیدیکارشناس برنامه ریزیhamidi@gilanfund.ir

  09925923908
  حسام پورغلام علی نژاد کلاچاییبرنامه نویس code@gilanfund.ir

  پروانه سالمکارشناس حسابداری salem@gilanfund.ir

  آرزو پیری نیامسئول دفتر مدیرعاملpirinia@gilanfund.ir

  09925923904