تماس با ما

آدرس: گیلان – رشت – خیابان سعدی – بازار روز – کوچه شهید نوری – ساختمان ملدینگ (جنب عکاسی همکاران) – واحد 2

شماره تماس صندوق: 01333232620 

نشانی ECE صندوق: gfund_ece@didgah.ir

آدرس ایمیل: info@gilanfund.ir

نام و نام خانوادگیسمت سازمانیایمیلشماره تماس
دکتر علی باستیرییس هیئت مدیرهbasti@gilanfund.ir

01333232620
دکتر دانیال صابر سمیعیمدیرعاملsamiei@gilanfund.ir

01333232620
فلورا ولیزادهمدیر اداریvalizadeh@gilanfund.ir

09925923906
محمدرضا پژوهندهمدیر توسعه و سرمایه گذاریpazhuhande@gilanfund.ir

09925923907
معراج مبرانیامدیرگروه ارزیابیmobarania@gilanfund.ir

هنگامه عالیخانیکارشناس ارزیابیalikhani@gilanfund.ir

طوبی حمیدیکارشناس برنامه ریزیhamidi@gilanfund.ir

09925923908
حسام پورغلام علی نژاد کلاچاییبرنامه نویس code@gilanfund.ir

پروانه سالمکارشناس حسابداری salem@gilanfund.ir

آرزو پیری نیامسئول دفتر مدیرعاملpirinia@gilanfund.ir

09925923904