دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت: رویداد آنلاین سرمایه گذاری iVest با مشارکت سرمایه گذاران همراه با صندوق پژوهش و فناوری گیلان
رویداد سرمایه گذاری iVest با مشارکت سرمایه گذاران همراه با صندوق پژوهش […]
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: فراخوان برگزاری رویداد سرمایه گذاری آنلاین کسب و کارهای حوزه ICT در گیلان
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی گیلان به منظور سرمایه گذاری […]