اولین جلسه هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی گیلان برگزار شد
اولین جلسه هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی گیلان […]
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی گیلان ثبت شد
با پیگیری‌های و حمایت‌های انجام شده، صندوق پژوهش و فناوری […]