گفتگوی اختصاصی مدیر توسعه و سرمایه‌گذاری صندوق گیلان با خبرنگار پول نیوز