گزارش عملکرد صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی گیلان در سال 1399

رویداد سرمایه گذاری آفرینه
رویداد ملی سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای حوزه صنایع خلاق، نرم و هویت‌ساز با نام آفرینه برگزار می شود
وبینار گرنت تحقیق و توسعه
برگزاری وبینار کمک‌هزینه تحقیق و توسعه