وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: رویداد سرمایه گذاری iVest در استان گیلان

رویداد سرمایه گذاری حوزه ICT در گیلان برگزار میشود
ایسنا: جذب سرمایه‌ها به حوزه ارتباطات و فناوری در رویداد نوآورانه
بزرگترین رویداد سرمایه گذاری iVest در استان گیلان در حوزه ICT و با سبد سرمایه گذاری بیش از بیست میلیارد تومانی به صورت آنلاین برگزار شد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: بزرگترین رویداد سرمایه گذاری iVest در گیلان برگزار شد