وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: فراخوان برگزاری رویداد سرمایه گذاری آنلاین کسب و کارهای حوزه ICT در گیلان

رویداد سرمایه گذاری حوزه ICT در گیلان برگزار میشود
دیارمیرزا: بزرگترین رویداد سرمایه گذاری آنلاین در گیلان برگزار می شود
رویداد سرمایه گذاری حوزه ICT در گیلان برگزار میشود
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: سرما‌یه‌ها به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌آید