وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: بزرگترین رویداد سرمایه گذاری iVest در گیلان برگزار شد

بزرگترین رویداد سرمایه گذاری ریسک پذیر گیلان در حوزه ICT توسط صندوق پژوهش و فناوری گیلان برگزار شد.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: رویداد سرمایه گذاری iVest در استان گیلان
رویداد سرمایه گذاری iVest با مشارکت سرمایه گذاران با حضور دکتر شریعتی مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت: رویداد آنلاین سرمایه گذاری iVest با مشارکت سرمایه گذاران همراه با صندوق پژوهش و فناوری گیلان