مهر: پرداخت ۳۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های دانش بنیان