معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: سرما‌یه‌ها به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌آید

رویداد سرمایه گذاری حوزه ICT در گیلان برگزار میشود
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: فراخوان برگزاری رویداد سرمایه گذاری آنلاین کسب و کارهای حوزه ICT در گیلان
رویداد سرمایه گذاری حوزه ICT در گیلان برگزار میشود
ایسنا: جذب سرمایه‌ها به حوزه ارتباطات و فناوری در رویداد نوآورانه