فراخوان نخستین کنگره‌ی ملی دانشجویی علوم شناختی

صندوق پژوهش و فناوری گیلان یکی از ۱۵ شرکت سرمایه گذار حوزه علوم ایران
ایرنا: صندوق پژوهش و فناوری گیلان یکی از ۱۵ شرکت سرمایه گذار حوزه علوم ایران
اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار به صندوق پژوهش و فناوری گیلان
ایرنا: اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار به صندوق پژوهش و فناوری گیلان