عقد تفاهمنامه همکاری فی‌مابین صندوق پژوهش و فناوری گیلان و پارک علم و فناوری قزوین

کاروان استانی صد استارتاپ
اکوسیستم: تخصیص ۴ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری
راهکارهای تامین مالی در دره‌ی مرگ استارتاپ‌ها
راهکارهای تامین مالی در دره‌ی مرگ استارتاپ‌ها