رویداد ملی سرمایه گذاری آفرینه برگزار شد

رویداد سرمایه‌گذاری آفرینه
رویداد ملی سرمایه گذاری آفرینه (کسب و کارهای حوزه صنایع خلاق، نرم و هویت ساز)
کی، چقدر و از کجا جذب سرمایه کنیم؟
کی، چقدر و از کجا جذب سرمایه کنیم؟