رویداد سرمایه گذاری iVest | کسب و کارهای حوزه ICT

بوت‌کمپ مدیریت فناوری و نوآوری گیلان با کارگزاری صندوق پژوهش و فناوری گیلان برگزار شد.
برگزاری بوت‌کمپ مدیریت فناوری و نوآوری(ویژه استان گیلان)
رویداد بزرگ سرمایه گذاری در حوزه ICT به نام iVest در گیلان برگزار می شود.
ایرنا: بزرگترین رویداد سرمایه گذاری آنلاین در گیلان برگزار می شود