رویداد سرمایه گذاری iVest با حضور 10 تیم برگزار شد