رویداد سرمایه‌گذاری iVest ویژه استان قم

تمدید مهلت ثبت طرح در چالش ملی سرمایه شناختی سازمان
رویداد سرمایه گذاری آفرینه
رویداد ملی سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای حوزه صنایع خلاق، نرم و هویت‌ساز با نام آفرینه برگزار می شود