دیارمیرزا: کاروان سرمایه‌گذاری ۱۰۰استارت آپ به استان گیلان رسید