دیارمیرزا: بزرگترین رویداد سرمایه گذاری آنلاین در گیلان برگزار می شود

رویداد سرمایه گذاری حوزه ICT در گیلان برگزار میشود
8دی: برگزاری اولین رویداد سرمایه گذاری آنلاین در گیلان/ iVest فرصتی برای سرمایه گذاری
رویداد سرمایه گذاری حوزه ICT در گیلان برگزار میشود
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: فراخوان برگزاری رویداد سرمایه گذاری آنلاین کسب و کارهای حوزه ICT در گیلان