دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت: رویداد آنلاین سرمایه گذاری iVest با مشارکت سرمایه گذاران همراه با صندوق پژوهش و فناوری گیلان

بزرگترین رویداد سرمایه گذاری iVest در استان گیلان در حوزه ICT و با سبد سرمایه گذاری بیش از بیست میلیارد تومانی به صورت آنلاین برگزار شد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: بزرگترین رویداد سرمایه گذاری iVest در گیلان برگزار شد
بزرگترین رویداد سرمایه گذاری جسورانه گیلان (iVest) در کسب و کارهای حوزه ICTبرگزار شد.
ایرنا: شرکت ۱۰ تیم در رویداد سرمایه گذاری جسورانه گیلان