برگزاری بوت‌کمپ مدیریت فناوری و نوآوری(ویژه استان گیلان)

پرداخت ۳۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های دانش بنیان
مهر: پرداخت ۳۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های دانش بنیان
رویداد ivest
رویداد سرمایه گذاری iVest | کسب و کارهای حوزه ICT