برگزاری بوت‌کمپ مدیریت فناوری و نوآوری(ویژه استان گیلان)