باشگاه خبرنگاران جوان: آغاز به کار صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی گیلان