ایسنا: جذب سرمایه‌ها به حوزه ارتباطات و فناوری در رویداد نوآورانه

رویداد سرمایه گذاری حوزه ICT در گیلان برگزار میشود
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: سرما‌یه‌ها به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌آید
بزرگترین رویداد سرمایه گذاری ریسک پذیر گیلان در حوزه ICT توسط صندوق پژوهش و فناوری گیلان برگزار شد.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: رویداد سرمایه گذاری iVest در استان گیلان