ایرنا: شرکت ۱۰ تیم در رویداد سرمایه گذاری جسورانه گیلان