ایرنا: شرکت ۱۰ تیم در رویداد سرمایه گذاری جسورانه گیلان

رویداد سرمایه گذاری iVest با مشارکت سرمایه گذاران با حضور دکتر شریعتی مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت: رویداد آنلاین سرمایه گذاری iVest با مشارکت سرمایه گذاران همراه با صندوق پژوهش و فناوری گیلان
رویداد سرمایه گذاری iVest
رویداد سرمایه گذاری iVest با حضور 10 تیم برگزار شد