ایرنا: بزرگترین رویداد سرمایه گذاری آنلاین در گیلان برگزار می شود