اکوسیستم: تخصیص ۴ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری

کاروان استانی صد استارتاپ
پارک علم و فناوری گیلان: پایان کار کاروان سرمایه‌گذاری ۱۰۰استارتاپ در استان گیلان
تفاهم نامه صندوق گیلان و پارک قزوین
عقد تفاهمنامه همکاری فی‌مابین صندوق پژوهش و فناوری گیلان و پارک علم و فناوری قزوین