استارت‌آپ‌ها در اولین رویداد ملی سرمایه‌گذاری BRAINVEST

BRAINVEST
اداره‌کل ICT استان تبریز: برگزاری رویداد ملی سرمایه گذاری BRAINVEST (رویداد سرمایه گذاری در کسب و کارهای حوزه علوم و فناوری های شناختی)
بازدید از دهکده فناوری و نوآوری فشتام
بازدید مدیرعامل، مدیر توسعه و سرمایه‌گذاری و مدیر اداری صندوق پژوهش و فناوری گیلان از دهکده فناوری و نوآوری فشتام