برای مشاهده مصوبه در سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اینجا را کلیک کنید

شماره ۱۶۴۴۲۴/ت۵۳۲۵۵هـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
تصویب نامه در خصوص احتساب سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق های نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۱/۸۱۱۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۶ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ با اصلاحات بعدی آن، تصویب کرد:

سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق های نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۹ـ و ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیات­های مستقیم محسوب می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب نامه در خصوص احتساب سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق های نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور